Tradycje wspólnego muzykowania są wpisane w krajobraz śląski od pokoleń, stanowiąc nierozerwalny element kultury muzycznej regionu. Tradycja, tak pieczołowicie kultywowana, potrafiła do dnia dzisiejszego przetrwać liczne zawieruchy wojenne oraz nie zawsze łaskawe dla kultury i sztuki transformacje ustrojowe.

Na Śląsku rozwinęły się szczególnie dwa rodzaje zespołów muzycznych: chóry lub zespoły śpiewacze oraz orkiestry dęte.

Zespół orkiestrowy powstał staraniem ks. Leonarda Makioli – Proboszcza Parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Opolu-Grudzicach oraz społeczności Grudzic. Od października 2014 roku orkiestra rozpoczęła pierwsze próby oraz edukację muzyczną członków zespołu.

Dyrygentem i opiekunem został Przemysław Ślusarczyk, który stworzył i wypromował markę Grudzickiej Orkiestry Dętej.

Zadaniem zespołu jest rozwijanie kultury muzycznej dzielnicy Grudzice i jej promocja oraz wzbogacanie liturgii.

Orkiestra jest otwarta dla wszystkich, którym bliska jest muzyka. Zapraszamy serdecznie! Nabór trwa non-stop :-)

Debiut zespołu nastąpił 6 stycznia 2015 roku.